Advieswijzer

Onze diensten

  1. Algemeen
    Wij kunnen u adviseren op het gebied van:
  2. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden.
    Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant.
    Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.
  3. Levensverzekering die een vast bedrag uitkeert zodra u en/of uw partner overlijdt.
  4. Woonlastenverzekering voor het afdekken van de risico's bij Arbeidsongeschiktheid en W.W.